Delta Sigma Consultancy

Luidheid

Ergernissen door luidheidsprongen tussen televisiekanalen en programma’s zijn een veelbesproken en wereldwijd bekend fenomeen in de omroepwereld. De belangrijkste oorzaak is een verkeerde manier van meting en de vervanging van deskundige technici door geautomatiseerde mediasystemen. Om computergestuurde aanpassing van programmaniveaus mogelijk te maken, publiceerde de International Telecommunications Union (ITU-R) de richtlijn BS.1770 na vele jaren van onderzoek op wetenschappelijk niveau. ITU-R BS.1770 is een open standaard voor het meten van luidheid. 

Revolutie

De normalisatie van luidheid is een mijlpaal in de historie van omroepgeluid. Het heeft een revolutie teweeg gebracht door gestandaardiseerde niveaus te specificeren voor radio- en televisieproductie, voor uitspeelsystemen en, potentieel, in nog veel meer applicaties zoals internet media en in de bioscoop. Het kan zelfs hele specifieke audioapplicaties optimaliseren zoals een oproepsysteem van een trein!

EBU R128

Gebaseerd op ITU-R BS.1770 startte de European Broadcasting Union PLOUD, een internationale werkgroep die de taak had om de praktische toepassing uit te werken voor radio- en televisieomroep. Het leidde tot de publicatie van EBU R128, een wereldwijd gerespecteerde Europese omroepspecificatie.

Verdere verbetering

Delta Sigma Consultancy gebruikt eigen onderzoek en ervaringen van omroepen om luidheidnormalisatie verder te optimaliseren. Projecten zoals Film Soundtrack Adaptation zijn voorbeelden die bijdragen aan verdere ontwikkeling van luidheidprocedures en mogelijke wereldwijde standaardisatie. 

Wat kan Delta Sigma Consultancy voor u betekenen?

Delta Sigma Consultancy heeft zich gespecialiseerd in luidheidnormalisatie en levert diensten aan omroepen, omroepdistributeurs zoals kabelbedrijven en aan fabrikanten van software, professionele apparatuur en consumentenelektronica. Dit omvat presentatie en training, onderzoek, testen, metingen, projectondersteuning, documentatie, procesbeschrijving, ontwikkeling en implementatie. Distributeurs kunnen worden ondersteund door hun ontvangstations, VOD-uitspeelsystemen en de specificaties voor settopboxen en IDTV’s op te waarderen wat betreft de luidheidproblematiek.

Onafhankelijke positie

Delta Sigma Consultancy opereert onafhankelijk en is niet commercieel verbonden aan enig ander bedrijf. Op die manier kan het beste advies gegeven worden aan de klanten in wat te doen en te gebruiken in hun omgeving, afhankelijk van lokale omstandigheden, voorkeuren, budgetbeperkingen en specifieke vereisten.

NL EN